Udlejning af menighedssalene
 

Lokaleudlejning i forbindelse med kirkelige begivenheder
Rosenvængets Sogns udlejer menighedssalene til receptioner i forbindelse med kirkelige begivenheder. I forbindelse med bisættelse og begravelse stilles menighedssalene til rådighed uden beregning.

For information og reservation af menighedssalene i både Frihavnskirken og Lutherkirken kontaktes kirketjeneren på email: aja@rvsogn.dk og al aftale om leje foregår via emailkorrespondance. Ligeledes sker fremvisning af menighedssalene i begge kirker også efter aftale med kirketjeneren. Fremvisning af menighedssalene i Frihavnskirken kan også ske efter højmessen søndag.

Betaling og udlevering af nøgle til den pågældende menighedssal foregår i ugen inden selve udlejningsdagen. Kirkekontoret modtager kun kontant betaling.

Det er tilladt at spille musik i menighedssalene i begge kirker i forbindelse med selskaber, men i et niveau, der ikke generer naboerne. Alle vinduerne skal derfor være lukkede, når der spilles musik og der må ikke spilles levende musik (hverken orkester eller karaoke).

Alle selskaber i menighedssalene skal være afsluttet inden for den aftalte udlejningsperiode.

Menighedssalene skal efter brug forlades i pæn og ren stand og som de var ved udlejningens begyndelse. I udlejningsprisen er inkluderet rengøring, da der altid skal foretages professionel rengøring efter udlejning. Retningslinjer for anvendelse af menighedssalene kan downloades under hver kirke her på siden.

FRIHAVNSKIRKEN
Frihavnskirkens menighedshus har to menighedssale samt et et mindre lokale, kaldet bjælkeloftet. Retningslinjer for anvendelse af menighedssalene i Frihavnskirkens menighedshus kan downloades her: RetningslinjerSaleFrihavnskirken.pdf


den lille menighedssal i frihavnskirkens menighedshus pÅ fØrste SAL. Der er plads til 50 personer.

På første sal er den lille menighedssal med borde og stole samt et køkken med gryder, pande og service mm. Der er toilet på første etage.

Menighedssalen har plads til ca. 50 personer og koster kr. 3.000,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.


Den store menighedssal pÅ anden sal i frihavnskirkens menighedshus. Der er plads til 120 personer.

På anden sal er den store menighedssal med borde og stole samt toilet. Ved udlejning er der adgang til køkkenet på første etage. Den store menighedssal har plads til ca. 120 personer. Mellem første og anden sal er en elevator.

Den store menighedssal koster kr. 3.500,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.
 
BjÆlkeloftet pÅ tredje sal i frihavnskirkens menighedshus. Der er plads til 50 personer.

Bjælkeloftet på tredje sal har borde, stol og tekøkken med service samt en sofagruppe. Her er plads til ca. 50 personer.

Bjælkeloftet koster kr. 3.000,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.

Der må maximalt være 150 personer samtidigt i hele menighedshuset, dette af sikkerhedsmæssige grunde.

LutherKirken

Lutherkirken har én menighedssal med et lille velkomstlokale. Retningslinjer for anvendelse af menighedssalen i Lutherkirken kan downloades her: RetningslinjerSaleLutherkirken.pdf


Menighedssalen i LutherKirken. Der er plads til 70 personer.

Menighedssalen er beliggende på første sal og har borde, stole samt køkken med service. Der er toilet på etagen og en elevator mellem stueplan og første sal. Der må i alt maximalt være ca. 70 personer i menighedssalen, dette af sikkerhedsmæssige grunde.

Menighedssalen koster kr. 2.500,00 i leje, hvoraf kr. 500,00 er depositum. I forbindelse med udlejning til møder og generalforsamlinger koster menighedssalen kr. 1.500,00, heraf kr. 500,00 i depositum.


Lokalet fØr indgang til menighedssalen i LUTHErkirken.