Begravelse
 
  AT MISTE NOGEN
Man kan henvende sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med et dødsfald og efterfølgende bisættelse eller begravelse. Bedemanden er behjælpelig med anmeldelse af dødsfaldet, bisættelsen eller begravelsen samt valg af gravsted mm.

Begravelsen er et ritual, hvor man tager afsked med afdøde og ønsker man kirkelig begravelse, henvender sig til en af sognets præster eller til kordegn Flemming Nielsen, Rosenvængets Sogns kirkekontor, Randersgade 3, 1.sal, 2100 København Ø for at aftale tidspunkt for begravelsen. Her aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten, der skal forestå begravelsen.

Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde til en tale ved begravelsen og man vælger salmer. Kirkekontoret står til rådighed for yderligere vejledning.

Begravelsen foregår i korte træk ved at præsten holder en tale for afdøde og man synger de valgte salmer. Kisten bæres ud af kirken ofte af nære familiemedlemmer og venner – til gravstedet. Her beder præsten en bøn og derefter sker jordpåkastelsen.

Download folder: Begravelse - Bisættelse