Bisættelse
 
  AT MISTE NOGEN
Man kan henvende sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med et dødsfald og efterfølgende bisættelse eller begravelse. Bedemanden er behjælpelig med anmeldelse af dødsfaldet, bisættelsen eller begravelsen samt valg af gravsted mm.

Bisættelsen er et ritual, hvor man tager afsked med afdøde og ønsker man kirkelig bisættelse, henvender sig til en af sognets præster eller til kordegn Flemming Nielsen, Rosenvængets Sogns kirkekontor, Randersgade 3, 1.sal, 2100 København Ø for at aftale tidspunkt for begravelsen. Her aftales også et tidspunkt for en samtale med præsten, der skal forestå bisættelsen.

Ved samtalen forbereder man bisættelsen. Man fortæller præsten om afdøde til en tale ved bisættelsen og man vælger salmer. Kirkekontoret står til rådighed for yderligere vejledning.

Bisættelsen foregår i korte træk ved at præsten holder en tale for afdøde og man synger de valgte salmer. Kisten bæres ud af kirken ofte af nære familiemedlemmer og venner – til rustvognen. Mens bedeslagene lyder, tager man afsked med kisten, som køres væk.

Et par uger efter bisættelsen er den endelige afsluttende handling, hvor man sammen med nære familiemedlemmer og venner nedsætter urnen i graven.

Download folder: Begravelse - Bisættelse