Spaghettigudstjenester
 


GUDSTJENESTEr MED SPISNING FOR BØRN OG deres familie

Frihavnskirken
Onsdag den 1. maj kl. 17:30
Ved Lene Tvilling. Frihavnskirkens Pigekor og Juniorsangere medvirker
  Spaghettigudstjenesten henvender sig til børn og deres familie. Det er en kort børnegudstjeneste med bibelfortælling, leg og sang. Gudstjenesten varer en halv time.Efterfølgende serveres “spaghetti og kødsovs” i kirkens menighedssale i menighedshuset. Spisning er gratis.