Spaghettigudstjenester
 

  GUDSTJENESTEr MED SPISNING FOR BØRN OG deres familie
Frihavnskirken
Næste Spaghettigudstjeneste er efter sommerferien. Spaghettigudstjenesten henvender sig til børn og deres familie. Det er en kort børnegudstjeneste med bibelfortælling, leg og sang. Gudstjenesten varer en halv time. Efterfølgende serveres “spaghetti og kødsovs” i kirkens menighedssale i menighedshuset. Spisning er gratis.