Links til mere information
 
Nedenstående en liste over relevante links til information vedr. kristendom, kirker mm.

sogn.dk
Sogneportal med oplysninger om alle sogne i folkekirken, hvor siden om det enkelte sogn indeholder administrative oplysninger, f.eks. navne, adresser, telefonnumre, emails og statistik.

km.dk

Kirkemsteriets hjemmeside med information om Den Danske Folkekirkes menigheder, kirker og personale. Desuden information om fødsel, attester, vielse, dødsfald og kirkelige handlinger samt information om kirkeministeren og om ministeriets organisation med lovstof, publikationer mm.

folkekirken.dk
Information om kirken og dens grundlag, og formidlling af viden om kirkens tro og liv.

religion.dk
Danmarks største religionsportal, som ejes af Kristeligt Dagblad, formidler nyheder og baggrundsviden om forskellige religioner i Danmark og i udlandet.

kristendom.dk
Kristeligt Dagblad portal så dagens lys i 2005 og indeholder viden og holdninger om kristendom både i Danmark og i udlandet samt baggrundsartikler om alt inden for kristendommens verden.

dendanskesalmebogonline.dk
Kirkeministeriet og Det Kgl. Vajsenhus står bag Den Danske Salmebog Online. som indeholder salmebogens tekster med tilhørende noter og mulighed for at høre salmen.

kirkenikobenhavn.dk
øbenhavns Stifts ugeavis med information om kirke og kristendom primært i København. Ligeledes nyt om navne og strukturændringer osv.
  bibelselskabet.dk
Det Danske bibelselskabs udgiver Bibelen og bibelsk materiale, den nyeste oversættelse af Det Gamle Testamente, De Apokryfe Skrifter og Det Nye Testamente.

fskf.dk
Folkekirkens Skoletjeneste for København og Frederiksberg udvikler og udbydre undervisningstilbud til folkeskolerne i København og Frederiksberg samt undervisningsrelevante kurser til lærere, præster, sognemedhjælpere mm.

garnisonskirken.dk > kirkebio

Filmklubben i Garnisionskirken viser film om væsentlige eksistentielle og/eller religiøse emner i Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59, 2100 København Ø. Medlemskab påkræves.

kobenhavnsstift.dk
Københavns Stifts hjmmeside med oplysninger om og fra biskoppen, stiftsøvrigheden, stiftsadministration, stiftsrådet og stiftsudvalg mm.

provsti.dk
Provstiportalen indeholder informatione om provstierne i den danske folkekirke. Informationssiderne udgives af Kirkeministeriet.

provsti.dk/holmens-oesterbro...
Holmens og Østerbro Provsti provstioplysninger, kontaktoplysninger mm. på provstiportalen.

menighedsraad.dk
Landsforeningen af Menighedsråd er en interesseorganisation som vejledre, støttre og dygtiggør menighedsrådene i deres arbejde samt formidler faktuelle oplysninger om folkekirkelige forhold.