Menighedsråd
 
Formand Kirsten Bille Milthers
Odensegade 26, st.mf.
2100 København Ø
Telefon: 2099 5112
Email: info@kirstenbille.dk

Næstformand og kontaktperson
Ivan Laursen Rod

(underskriftsberettiget)
Carl Johans Gade 6, 2.th.
2100 København Ø
Telefon: 2170 0858
Email: co.ivan.rod@gmail.com

Kasserer Kirsten Møllegård Hansen
(underskriftsberettiget)
Willemoesgade 52, st.tv.
2100 København Ø
Telefon: 2440 3077
Email: kirstenmghansen@gmail.com

Kirkeværge Jan Jull Nielsen
(underskriftsberettiget)
Classensgade 5, 1.tv.
2100 København Ø
Telefon: 2014 9455
Email: jan@janjull.dk

Bygningskyndig Michael Thormann
Slagelsegade 6, 4.sal
2100 København Ø
Telefon: 3135 1440
Email: mt@thormann.biz

Formand for valgbestyrelsen
Anders Gustav Svendsen

Gl. Kongevej 123, 3.th.
1850 Frederiksberg C
Telefon: 2261 6608
Email: svendsen@inbound.dk

Anita Andersen
Østbanegade 157, 2.th.
2100 København Ø
Telefon: 2321 8878
Email: anitaandersen65@hotmail.com

Christel Lund Russel
Slagelsegade 10, 3.tv.
2100 København Ø
Telefon: 4099 9951
Email: christel.russell@gmail.com
 
Eva Julie Stengel Vindekilde
Holsteinsgade 66, 5.sal, 12
2100 København Ø
Telefon: 3538 4335
Email: jenvind@webspeed.dk

Gitte Kloster
Classensgade 5, 1.tv.
2100 København Ø
Telefon: 2512 1593
Email: kloster.gitte@gmail.com

Inge Susanne Ploug Larsen
Strandboulevarden 20, st.tv.
2100 København Ø
Telefon: 2620 1517
Email: fn22@kk.dk

Margrethe Høier
Fridtjof Nansens Plads 8, 2.th.
2100 København Ø
Email: hoiermargrethe@yahoo.dk

Marinette Kjeldsen
2100 København Ø
Telefon:
Email:

Søren Strunge Nielsen
Holsteinsgade 14, 1.tv.
2100 København Ø
Telefon: 4018 2951
Email: soren_strunge@hotmail.com

Viggo Esager
Rosenvængets Hovedvej 34, 2.th.
2100 København Ø
Telefon: 2464 5333
Email: vies@webspeed.dk

Sekretær for menighedsrådet Anne-Sofie Eidorff
(ikke medlem af menighedsrådet)
Kontor: Randersgade 3, 1.sal
2100 København Ø
Telefon: 3542 1743
Email: aja@rvsogn.dk
Træffes telefonisk og i Lutherkirken mandag til fredag
kl. 10:00 - 14:00.


Medarbejderrepræsentant, organist Erik Bremer
Telefon: 4010 8488
Email: erb@rvsogn.dk