Udvalg mm.
 
stÅende UDVALG
Formand Kirsten Bille
Odensegade 26, st.
2100 København Ø
Telefon: 3538 5112
Email: fotograf@kirstenbille.dk

Næstformand og kontaktperson
Ivan Laursen Rod

(underskriftsberettiget)
Carl Johans Gade 6, 2.th.
2100 København Ø
Telefon: 2170 0858
Email: co.ivan.rod@gmail.com

Christel Russel

Sognepræst Rikke Juul
Fridtjof Nansens Plads 3, 1.sal
2100 København Ø
Telefon: 2449 7301
Email: rj@km.dk
  valgudvalg
Formand for valgudvalget
Anders Gustav Svendsen

Gl. Kongevej 123, 3.th.
1850 Frederiksberg C
Telefon: 2261 6608
Email: svendsen@inbound.dk

Viggo Esager
Rosenvængets Hovedvej 34, 2.th.
2100 København Ø
Telefon: -
Email: vies@webspeed.dk

MedarbejderreprÆsentant
Organist Erik Bremer
Telefon: 4010 8448
Email: ebr@rvsogn.dk