Onsdag den 31. maj kl. 19:30 i Lutherkirken: "Luthers Käthe og andre kvindfolk" – Pia Fris Laneth fortæller om Luthers hustru og deres ægteskab i forbindelse med Reformationen. LÆS MERE >
Gudstjenester
Konfirmation og HØJMESSE
Frihavnskirken

Kr. Himmelfartsdag,
torsdag den 25. maj kl. 10:30

Ved Rikke Juul
... og kl. 12:30
Ved Rikke Juul
 
Konfirmation og HØJMESSE
Lutherkirken

Kr. Himmelfartsdag,
torsdag den 25. maj kl. 10:30

Ved Kristine Gustav
 
HØJMESSE
Frihavnskirken
Søndag den 28. maj kl. 10:30
Ved Lene Tvilling. Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset. LÆS MERE >
 
BabyGUDSTJENESTEr
LutherKIRKEN

Onsdag den 31. maj kl. 11:00
og kl. 12:15

Ved Kristine Gustav. Tóra Vestergaard deltager. Lutherkirken holder gudstjenester for sognets mindste i alderen 3 - 9 måneder og deres familie. LÆS MERE >
Kirkekontor
kirkekontor og personregistrering
LutherKIRKEN

Mandag kl. 12:00 - 18:00 samt tirsdag - fredag kl. 10:00 - 14:00
Rosenvængets Sogns kirkekontor og personregistrering ved kordegn Flemming Nielsen. LÆS MERE >
Kirketjener
kirketjener
LutherKIRKEN
Træffes telefonisk og i Lutherkirken tirsdag til torsdag mellem kl. 10:00 - 14:00
Alle henvendelser rettes til kirketjenerne på email, telefon eller ved fremmøde i Lutherkirken i kirketjenernes åbningstid. LÆS MERE >
 
Koncerter

”Islandske kor synger sommeren ind”
FrihavnsKIRKEN
Lørdag den 27. maj kl. 16:00
Kvindekoret i København og Spejderkoret fra Reykjavik mødes for at synge koncert. Se koncertkalender >
 
Baryton Antonio Medone, pianist Semion Balchem og "Special guest surprise"
FrihavnsKIRKEN
Søndag den 28. maj kl. 16:00
”Viva Italia” – Musik af Verdi, Puccini mfl. og neapolitanske sange. Se koncertkalender >
 
Kammermusik af Brahms, Schumann, Schubert mfl.
FrihavnsKIRKEN
Torsdag den 1. juni kl. 20:00
Juliana Koch (obo) og Livio Russo (klarinet) fra det kgl. Kapel samt pianisterne Galya Kolarova og Emil Gryesten Jensen. LÆS MERE >
Omsorg
Sorggrupper
Lundehus KIRKEN
Hver 3. onsdag kl. 15:00 (undtagen ferier og helligdage)
Ved sognepræst Julie Damlund og sognepræst Lene Tvilling. Mange efterladte oplever, at andre har svært ved at forstå, hvordan de har det. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i en sorggruppe og tale med andre, der selv har mistet en, som stod dem nær. LÆS MERE >
 
SlÆlesorg
FRIHAVNSKIRKEN OG LUTHERKIRKEN
Du har altid mulighed for at tale med din præst... og din præst altid har tavshedspligt? En præst kan i en samtale lytte og trøste, når du har allermest brug for det. Tale med dig om problemer i dit liv f.eks. hvis du har mistet livsglæden eller har mistet et nært familiemedlem. LÆS MERE >
 
Aktiviteter
Pigeaften
FrihavnsKIRKEN, Lille sal
Mandag den 29. maj kl. 18:00
Ved Lene Tvilling. Journalist og forfatter Helle Merete Brix gæster Pigeaftenen og taler om sin bog Gud og Profeten tilgiver ikke. En personlig beretning om terrorangrebet på Krudttønden. LÆS MERE >
 
Familiespejder for bØrn i alle aldre
Lutherkirken
Her kommer børn til spejder med deres forældre for at lave aktiviteter, der handler om leg, natur og gode oplevelser. Aktiviteterne er for både børn og voksne, og familien vil ofte skulle løse opgaver sammen som hold. LÆS MERE >
 
FDF K7 Frihavn
Frihavnskirken
Frivilligt Drenge- og Pigeforbund! Hver uge er der møder, udflugter og lejre enten i enhederne eller hele kredsen sammen. I årets løb afholdes fastelavn, bazar og sommerlejr i FDF's hytte ved Hareskoven. LÆS MERE >
Lokaler
Udlejning af menighedssalene
FRIHAVNSKIRKEN OG LUTHERKIRKEN
Kirkernes menighedssale udlejes til receptioner i forbindelse med kirkelige begivenheder. I forbindelse med bisættelse og begravelse stilles menighedssalene til rådighed uden beregning. Aftale om leje foregår kun via mailkorrespondance. LÆS MERE >
Sognepræster
Sognepræst og kirkebogsførende Lene Tvilling
Telefon: 2143 0506
Email: ltv@km.dk
 
Sognepræst Kristine Gustav
Telefon: 2140 3513
Email: kng@km.dk
 
Sognepræst
Rikke Juul

Telefon: 2449 7301
Email: rj@km.dk