Menighedsrådet

 

Menighedsråd

Formand Kirsten Bille. Telefon 20995112. E-mail fotograf@kirstenbille.dk 

Eller kontakt menighedsrådets sekretær Kordegn Karen Hoffritz på tlf. 35421744, e-mail rosenvaenget.sogn@km.dk 

Rådets medlemmer

 • Anders Gustav Svendsen
 • Eva J. Stengel Vindekilde
 • Gitte Kloster
 • Jan Jull Nielsen
 • Kirsten Bille
 • Margrethe Høier
 • Viggo Esager
 • Marinette Kjeldsen
 • Christel Russell
 • Susanne Ploug
 • Søren Strunge
 • Kirsten Møllegård Hansen

Beslutningsprotokoller

Her kan du se beslutningsprotokoller fra tidligere menighedsrådsmøder. Protokollerne kan både hentes til din computer, eller læses i din browser.

2019-24-10 Beslutningsprotokol

2019-18-09 Beslutningsprotokol

2019-06-06 Beslutningsprotokol