Dåb

Du kan blive døbt i begge sognets kirker.

For Frihavnskirken gælder: De to første lørdage i måneden kl. 10.30.

De to sidste søndage i måneden, kl. 10.30

For Lutherkirken gælder: De to sidste lørdage i måneden kl. 10.30.

Der findes mere information om dåb på folkekirken.dk.

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Dåbstidspunktet aftales med præsten eller kirkekontoret.

Dernæst udfyldes denne formular med navne og adresser på 2-5 faddere.

Dåbssamtalen aftales med den præst, der foretager dåben en til to uger før dåben.

Navngivning (uden dåb) anmeldes på www.borger.dk. 

 

VED DU VI HAR BABYSALMESANG I LUTHERKIRKEN?

Læs mere knap for link til babysalmesang

     

Udlejning af lokaler

Vi udlejer lokaler i forbindelse med barnedåbsselskaber.

Lokalerne kan udlejes tidligst 3 måneder før udlejedato.

I Frihavnskirken:
Store Sal kr. 3000, hvoraf 500 kr. er depositum for nøgle
Lille sal kr. 2000, hvoraf 500 kr. er depositum for nøgle
Bjælkeloftet kr. 2500, hvoraf 500 kr. er depositum for nøgle

I Lutherkirken:
Menighedssalen kr. 2000, hvoraf 500 kr. er depositum for nøgle