FØDSEL

Fødsel registreres på baggrund af jordmoderanmeldelse. Forældre anmelder selv, hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift, og de ønsker at være fælles om omsorgen og ansvaret for barnet, indgives en Omsorgs- og ansvarserklæring senest 28 dage efter barnets fødsel. Denne giver fælles forældremyndighed. Erklæringen kan indgives digitalt på www.borger.dk