Dåb og Navngivning

Du kan blive døbt i begge sognets kirker.

For Frihavnskirken gælder: De to første lørdage i måneden kl. 10.30.

For Lutherkirken gælder: De to sidste lørdage i måneden kl. 10.30.

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Dåbstidspunktet aftales med præsten eller kirkekontoret.

Dernæst udfyldes denne formular med navne og adresser på 2-5 faddere.

Dåbssamtalen aftales med den præst, der foretager dåben en til to uger før dåben.

Der findes mere information om dåb på folkekirken.dk.

Navngivning (uden dåb) anmeldes på www.borger.dk.