Dåb og Navngivning

Du kan blive døbt i begge sognets kirker.

For Frihavnskirken gælder: De to første lørdage i måneden kl. 10.30 samt de to sidste søndage i måneden kl. 10.30 (i forbindelse med højmessen).

For Lutherkirken gælder: De to sidste lørdage i måneden kl. 10.30.

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Dåbstidspunktet aftales med præsten eller kirkekontoret.

Dernæst udfyldes denne formular med navne og adresser på 2-5 faddere.
Ved selve dåben skal der være mindst to og højst fem faddere til stede, ud over forældrene til barnet.
Forældre må gerne være faddere - blot der er 2 andre faddere til stede

Dåbssamtalen aftales med den præst, der foretager dåben en til to uger før dåben.

Der findes mere information om dåb på folkekirken.dk.

Navngivning (uden dåb) anmeldes på www.borger.dk. Dåb af større børn og voksne


Man kan blive døbt hele livet.

Dåb af større børn og voksne sker efter samme ritual som barnedåben, blot med den forskel at den, som skal døbes, selv bekræfter troen. Der vil som regel blive tale om et kortere samtale- eller undervisningsforløb inden dåben.

Mange unge vælger at blive døbt i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Dåben holdes da typisk et par måneder inden konfirmationen, når størstedelen af undervisningsforløbet er afviklet.

Der skal ved dåb af større børn og unge udfyldes en dåbsanmodning på dåbskandidatens vegne. 15 til 18-årige skal selv underskrive sammen med deres forældre. I stedet for faddere skal et større barn eller en voksen have mindst to vidner med ved dåben. Disse vidner skrives ind i kirkebogen.

I nedenstående link kan du indtaste de oplysninger kirkekontoret skal bruge i forbindelse med dåben. Indtastning forudsætter, at der først er truffet aftale om dåb ved henvendelse til kirkekontoret eller en af præsterne.

 

Oplysninger til brug for konfirmand-dåb

 

Oplysninger til brug for voksendåb