Dåb og Navngivning

Du kan blive døbt i begge sognets kirker.

For Frihavnskirken gælder: De to første lørdage i måneden kl. 10.30 samt de to sidste søndage i måneden kl. 10.30 (i forbindelse med højmessen).

For Lutherkirken gælder: De to sidste lørdage i måneden kl. 10.30.

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Dåbstidspunktet aftales med præsten eller kirkekontoret.

Dernæst udfyldes denne formular med navne og adresser på 2-5 faddere.
Ved selve dåben skal der være mindst to og højst fem faddere til stede, ud over forældrene til barnet.
Forældre må gerne være faddere - blot der er 2 andre faddere til stede

Dåbssamtalen aftales med den præst, der foretager dåben en til to uger før dåben.

Der findes mere information om dåb på folkekirken.dk.

Navngivning (uden dåb) anmeldes på www.borger.dk.