Rosenvængets Sogns røde tråd                               

Rosenvængets Sogn er ét sogn og én menighed – men vi vil hellere tale om at være kirke i fællesskab. 

Vi er kirke til kirkegang, livsovergange og ritual.

Vi er kirke, der bygger på ord, ånd og sanselighed.

Vi er kirke, når vi synger, når vi taler med hinanden, lytter til hinanden, tænker højt eller spiser sammen.

Vi er kirke, hvor man kan sætte sig ind i løbet af dagen, fordybe sig, besinde sig eller lade sig anfægte når hverdagen er blevet for meget eller alt for lidt, når krisen er for overvældende eller glæden for stor. Her vil nogen kunne være, når de har svært ved at være i sig selv og overlade noget til Gud, for at ingen behøver at være overladt til sig selv. Her vil nogen kunne laste af, lader sig inspirere og gå opløftet ud og videre.

 

 

Det er menighedsrådets håb, at den røde tråd vil vække genklang hos mange i sognet, og det er vores ambition, at den røde tråd vil kunne danne grundlag for mange forskellige tilbud og udtryksformer i Rosenvængets Sogn.

Det betyder, at menighedsrådet vil bruge den røde tråd som grundlag for planlægning og prioritering af fremtidige aktiviteter i Rosenvængets Sogn.