Administration

 Kordegn/daglig leder Karen Hoffritz

Kordegn/daglig leder  Karen Hoffritz
Telefon: 35 42 17 44
E-mail: kani@km.dk
 

 

 

 

Kirkemusikere

 Kordegn/daglig leder Karen Hoffritz

 Korleder Marlene Lollike
 Telefon: 26 80 44 08
 E-mail: mlo@rvsogn.dk

 

 

 

  Organist Morten Schousboe
  Telefon: 29 89 67 30
  E-mail: frihavnskirkemusik@rvsogn.dk 

Organist Erik Bremer

Organist Erik Bremer
Telefon: 40 10 84 48
E-mail: erik.bremer@privat.dk 

Kirketjenere

Frihavnskirken: telefon 29 85 64 13

Lutherkirken: telefon 23 35 08 61

 

Kirketjener Andreas Esman Jensen

Lea Lærke Løvemod
E-mail: lealovemod@yahoo.dk

 

 

 

 

Kirketjener Elise Utke Schiøler

Margit Svendsen
E-mail: margit1978@yahoo.dk

 

 

 

 

 

Kirketjener Sif Larsen

Sif Larsen

E-mail: siflisa2@gmail.com

 

 

 

Kirketjener Kurt Thers

Kurt Thers

E-mail: kurtalexthers@gmail.com