Begravelse og bisættelse

Man henvender sig til afdødes sognepræst og aftaler tidspunkt for begravelse/bisættelse og for en personlig samtale. Derefter henvender man sig til en bedemand, der vil være behjælpelig med alt det praktiske, som vi ikke har mulighed for at klare.

Forløbet af begravelseshandlingen aftales ved en samtale mellem de pårørende og den præst, der skal forestå handlingen.

Fastlæggelse af tidspunktet for samtalen og for den kirkelige handling aftales mellem de pårørende/ bedemanden og præsten.